Skoči na vsebino
Domov » Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

 1. Rezervacija storitev se lahko izvede preko spleta na spletni strain: www.zipline-dolinka.si, preko elektronske pošte, telefonsko ali osebno v sprejemni pisarni.
 2. V primeru rezervacije, boste na na vaš elektronski naslov prejeli voucher. Na vaucherju so izpisani osnovni podatki o storitvi, vključno z datumom in uro izvedbe storitve.
 3. Zborno mesto udeležencev je 20 minut pred rezerviranom terminom izleta v sprejemni pisarni na Grajski cesti 16, 4260 Bled.
 4. V primeru zamude udeleženca/-cev ne zagotavljamo alternativnega termina izvedbe izleta.
 5. Udeleženeci izleta se morajo pred začetkom programa seznaniti z osnovnimi varnostnimi pravili in pogoji udeležbe. V ta namen je potrebno prebrati izjavo o Pravilih udeležbe na izletu Zipline Dolinka. Za mladoletne osebe mora izjavo podpisati stars ali skrbnik. Brez podpisane izjave udeležba na izletu ni mogoča.
 6. Udeleženec programa pred udelžbo na izletu predložiti veljavni račun oziroma voucher s QR kodo.

PRAVILA UDELEŽBE

Za udeležence izleta Zipline Dolinka veljajo naslednja spodaj opisana varnostna pravila, informacije o udeležbi in omejitve:

POGOJI UDELEŽBE

Izleta Zipline Dolinka se lahko udeležijo osebe, ki so starejše od 6. let (otroci do 16. leta se izleta lahko udeležijo le v spremstvu staršev ali skrbnikov. Od 16. do 18. leta pa potrebujejo pisno soglasje staršev ali skrbnika). Določena minimalna teža za udeležence je 35 kg, maksimalna pa 125 kg.

OMEJITVE ZA UDELEŽBO NA IZLETU

Udeležba na izletu Zipline Dolinka ni mogoča za:

 • Osebe, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih kriterijev
 • Osebe, ki so pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc, ki zmanjšujejo psiho-fizične sposobnosti
 • Osebe, ki imajo poškodbe hrbtenice, ramenskega obroča ali okončin.
 • Osebe s povišanim krvnim tlakom ali boleznimi srčno-žilnega sistema
 • Nosečnice
 • Osebe z epilepsijo
 • Osebe, ki so imele operativni poseg pred manj kot 6. meseci

PRAVILA UDELEŽBE

Pravila udeležbe na izletu Zipline Dolinka:

 1. Udeležba na izletu Zipline Dolinka je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Ažman & Ažman d.o.o. odgovarja skladno z zakonodajo RS.
 2. Najnižja starost za udeležbo na izletu Zipline Dolinka je 6. let. Otroci do 16. leta se izleta lahko udeležijo le v spremstvu staršev ali skrbnikov. Od 16. do 18. leta pa potrebujejo pisno soglasje staršev ali skrbnika.
 3. Najnižja predpisana teža udeleženca je 35 kg, najvišja pa 125kg.
 4. Drobne predmete, kot so npr. Denarnice,mobilni telefoni, kamere, ipd., morajo udeleženci shranjevati v zaprtih žepih.
 5. Fotografiranje in snemanje je dovoljeno. Med samim spustom je možno snemanje oz. fotografiranje samo s predhodnim dogovorom in ustrezno tehnično opremo, ki omogoča brezročno uporabo.
 6. Udeleženci z dolgimi lasmi morajo le te speti v čop z elastiko ali jih pokriti s tesnim pokrivalom.
 7. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila vodiča so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. V kolikor udeleženec po treh poskusih ne opravi kratkega tehničnega testa zaviranja na 20 metrski jeklenici, se ne bo mogel udeležiti izleta. V tem primeru Ažman & Ažman d.o.o. ni dolžna vračati plačila.
 8. Pri kršitvi splošnih in tehničnih navodil vodiča, se udeležencu lahko kadarkoli zavrne udeležbo na izletu. Ažman & Ažman d.o.o ne prevzema nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.
 9. Udeležba na izletu Zipline Dolinka je mogoča samo z posebno osebno varnostno opremo, ki jo zagotovi organizator in je sestavljena iz: varnostne čelade, varnostnega pasu, popkovin in karabinov ter predpisanega škripca. Vsa osebna varnostna oprema se mora uporabljati skladno z navodili proizvajalca oziroma organizatorja in se med uporabo ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam.
 10. Udeleženci materialno odgovarjajo za poškodbe osebne varnostne opreme, ki bi se zgodile zaradi neustrezne in/ali malomarne uporabe ali ravnanja.
 11. Ažman & Ažman d.o.o odgovarja v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarja samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.
 12. Organizator si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil udeležbe, zahteva, da nemudoma zapustijo izlet Zipline Dolinka.
 13. Organizator si pridržuje pravico izlet iz varnostno tehničnih razlogov kadarkoli prekiniti.
 14. Udeležba na izletu ZiplinDolinka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ni dovoljena.
 15. Uporaba jeklenic na Zipline Dolinka je izven organiziranega izleta je strogo prepovedana in smrtno nevarna!
 16. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov navedenih na teh pravilih za potrebe poslovanja Ažman & Ažman d.o.o.
 17. Uporaba slikovnega in/ali video materiala za namen profesionalnega promoviranja je dovoljena samo v soglasju z Ažman & Ažman d.o.o. in je brez njegove avtorizacije prepovedana.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN INFORMACIJE

Organizator: Ažman & Ažmaan d.o.o., Riklijeva 11, 4260 Bled,DŠ: SI18734391, odgovorna oseba: Miloš Ažman

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Ažman & Ažman d.o.o in naročnik storitev.

Splošni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira Ažman & Ažman d.o.o, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo storitev drugih organizatorjev.
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je naročnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu preko elektronske pošte naročil in potrdil izvedbo storitev Ažman & Ažman d.o.o. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali je opravila nakup in plačilo storitev podjetju Ažman & Ažman d.o.o in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

NAROČNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA URNIKA SPUSTA

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev. V primeru, ko naročnik odpove storitev, ima Ažman & Ažman d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov naročniku je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved, ki mora biti obvezno v pisni obliki. Če naročnik odpove storitve, je v vsakem primeru dolžan Ažman & Ažman d.o.o. povrniti administrativne stroške v višini 25% od vplačane storitve. Višina povračila stroškov odpovedi storitev je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je naročnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal izlet Zipline Dolinka.

 • do 24 ur pred predvidenim izletom – 75% povračilo cene storitve
 • odpoved v času 24 ur pred udeležbo ali neudeležba na izletu – brez povračiula cene storitve.

Ob odpovedi storitve mora naročnik poslati elektronsko sporočilo na naslov

info@zipline-dolinka.si. Za datum odpovedi se šteje datum prejema elektronskega sporočila.

ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Ažman & Ažman d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe izvajanja programa.

Ažman & Ažman d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Ažman & Ažman d.o.o pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Ažman & Ažman d.o.o. lahko odpove program oziroma odstopi od programa in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Ažman & Ažman d.o.o., predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu udeležencev programa ali njihovi starosti, oziroma je med izvajanjem programa prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil Ažman & Ažman d.o.o.

Ažman & Ažman d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Ažman & Ažman d.o.o odpove izvajanje storitev, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev.

OBRAČUN STORITEV

Obračun storitev se izvede po obstoječi ponudbi, ki je bila potrjena s strani naročnika. Naročnik je dolžan najkasneje 24 ur pred dogodkom sporočiti vsakršno spremembo o številu udeležencev, ki odstopa od potrjene ponudbe in dokončno sporočiti število udeležencev.

V primeru, da v programu sodeluje manjše število udeležencev glede na podatke, navedene v potrjeni ponudbi, se obračun izvede v skladu s potrjeno ponudbo, naročnik pa ni upravičen do povračila stroškov, ki izhajajo iz razlike v številu dejanskih udeležencev. V primeru, da je udeležencev več, kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi, pa lahko Ažman & Ažman d.o.o. zaračuna dodatne stroške oziroma lahko od pogodbe odstopi, če ne more zagotoviti ustrezne varnosti, ki izhaja iz narave predmetne aktivnosti.

VELJAVNOST DARILNIH BONOV

Vsi darilni boni imajo ob izdaji določeno vrednost in veljavnost. V primeru, da posameznemu darilnemu bonu veljavnost poteče, ga je potrebno pri izdajatelju podaljšati, tako da vam le ta izda novo kodo za uveljavitev dobroimetja, ki zadeva predmetni darilni bon. Nekateri darilni boni imajo zaradi akcijske cene krajši čas veljavnosti od 1 leta. Pri darilnih bonih, ki so bili kupljeni v času akcijske cene, je tako ob podaljšanju poleg stroška podaljšanja potrebno doplačati tudi razliko do polne cene storitve.

 • Darilni bon lahko podaljšate osebno v pisarni Zipline Dolinka d.o.o. ali preko emaila.
 • Strošek podaljšanja darilnega bona je 8 EUR z DDV in zajema:
  • Odklepanje obdobja veljavnosti darilnega bona
  • Deaktiviranje starega bona
  • Tisk novega bona
  • Aktivacija novega bona

Veljavnost darilnemu bonu preneha v naslednjih primerih:

 •  za veljavno izvedene rezervacije s pomočjo darilnega bona, pri katerih se udeleženci niso pojavili na zbirnem mestu za izbrani termin,
 •  v primeru, da se je uporabnik premislil tik pred nameravanim spustom (manj kot 24ur).
 • od njegove izdaje je poteklo več kot 5 let.