Naša ekipo sestavljamo prebivalci z obeh bregov Save Dolinke. Vodi nas skupna vizija o trajnostnem razvoju in upoštevanju naravnih in kulturnih vrednot, ki jih je na prostoru med Karavankami in Julijskimi alpami resnično v izobilju.

“Dežela kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno ta, podoba raja.”

France Prešeren, 1800–1849, največji slovenski pesnik, rojen na v Vrbi na levem bregu Save Dolinke.

Prava avantura

Zipline Dolinka vodi obiskovalce skozi izkušnjo na prostem po izjemni Savi Dolinki, ki teče točno med Bledom in Prešernovo Vrbo. Gre za lepo priložnost za raziskovanje, učenje, užitek v gibanju ter vznemirjenje v zraku, vse v izjemnem naravnem okolju.

Sava Dolinka predstavlja naravno povezavo med naravnimi lepotami Bleda in okolice ter kulturnim biserom slovenstva v vaseh pod Karavankami. Več o kulturni poti

Vseh sedem prog je skrbno izbranih, tako, da potekajo iz brega na breg na mestih, kjer ni bilo potrebnega izsekavanja dreves. Tudi sama postavitev jeklenic je potekala z najsodobnejšo opremo, tudi s pomočjo drona, brez negativnih vplivov na vegetacijo pod jeklenico.

Trajnostni princip

Po dvajsetletnem uspešnem trudu domačinov po ohranitvi doline, jo z novim izletom povezanim s spustom po jeklenici, poskušamo še bolj približati prebivalcem in obiskovalcem. Naši vodniki so prvi pripovedovalci zgodbe o dolini in okoliških krajev. Skupaj z obiskovalci skušamo prispevati kar največ k pravem vrednotenju naravnih in kulturnih vsebin.

Že pri projektiranju smo imeli v vidu naravno vrednoto doline. Pri pritrjevanju jeklenice in umestitvi poti, smo poskušali v kar najmanjši meri posegati v okolje, ter jo obenem umestiti v prostor na način, ki obiskovalcu omogoča čim bolj pristen prvi vpogled v ključne naravne vrednote in posebnosti doline.